×

Кошничка

Вашата кошничка е празна.

Стефан Марковски


Стефан Марковски (роден во Гевгелија, 01.12.1990) е современ македонски писател. Дипломирал на Катедрата за општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, а потоа и на Филозофија при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. 

 Автор е на книгите: Еднонасочно (роман, 2009), Апеирон (поезија, 2010), За некои спомени на онаа некогашност“ (поезија, 2010), Хиерархиска еволуција на свеста (психологија и филозофија, 2012), Мета(де)конструкција и општа филозофија (филозофија, 2012), Среќата е глагол (психологија и филозофија, 2013), Продавачот на ветар и магла и други приказни (раскази и драмски текст, 2015), In Nomine (поезија, 2016), Сиво сјаат вселените (поезија, 2016), Смртта долетува насмевната (раскази, 2017), По трагата на белиот грифон (поезија, 2018). Дел од неговото творештво е преведено и објавено на неколку европски јазици.
Автор на есеи, статии и трудови од книжевната теорија и филозофијата, како и на сценарија за краткометражни и еден долгометражен филм.