×

Кошничка

Вашата кошничка е празна.
Навики за успех

Навики за успех

Наполеон Хил


Издавач: Паблишер
Број на страни: 224
Година на издавање: 2019
Автор: Наполеон Хил
ISBN: 9786084569954
Жанр: Бизнис литература

Наполеон Хил, легендарниот автор на класичниот бестселер Мисли и збогати се, во оваа своја книга им се навраќа на докажаните принципи за стекнување поголемо богатство, здравје и среќа. Ни нуди збир од начела и верувања кои обезбедуваат основа за успех што го менува животот. Во ова никогаш порано објавено дело, таткото на мотивациската литература Хил продолжува да ја споделува својата мудрост што ги смени животите на милиони читатели. Објаснувајќи ги основните правила за совладување на неповолните околности и за одбегнување на линијата на помал отпор, ни нуди нов пат за еден исполнет и среќен живот.

Наполеон Хил

Наполеон Хил

Наполеон Хил (1883–1970) е еминентен американски автор, приврзаник на таканареченото Движење на новото мислење (или Повозвишено мислење), чии религиозно-филозофски идеи се појавиле во втората половина на XIX век, во САД, а живеат и денес. Новото мислење ја промовира идејата дека Бесконечната интелигенција, или Бог, е насекаде, дека духот е севкупност на реалните нешта, дека вистинското човеково јас е божествено, божествената мисла е божја сила, дека болеста започнува во умот, а „правилното размислување“ има исцелувачки ефекти. Веројатно и воден од ваквата филозофско-религиозна мисла, Наполеон Хил станува еден од најраните „произведувачи“ на дела од новиот жанр литература за „самопош“ во постигнувањето личен успех. Денес Хил се смета за еден од најзначајните автори на книги наменети за постигнување успех на сите полиња од животот.

Повеќе